Balashov
Please allow popups for this site to enable you to solve the puzzles and see the solutions.
14474 White Mates in 8
Balashov - Paul Keres
Tallinn 1973
14475 White Mates in 5
Balashov - Ulf Andersson
Wijk aan Zee 1973
14476 White to play
Balashov - Silvino Garcia Martinez
Cienfuegos 1975
14477 White to play
Balashov - David Bronstein
Yerevan 1975
14478 White to play
Balashov - Semen Furman
Yerevan 1975
14479 White to play
Balashov - Oleg Romanishin
Moscow 1976
14480 White to play
Balashov - Lev Alburt
Leningrad 1977
14481 White Mates in 6
Balashov - Aloyzas Kveinys
Klaipeda 1980
14482 White to play
Balashov - Yuri Anikaev
Minsk 1983
14483 White to play
Balashov - Chen De
Hannover 1983
14484 Black to play
Jean-Luc Seret - Yuri Balashov
Rhodes 2019