Studies Books PDF :

DateNameAuthorPDFReplay
2016Tkachenko-ZinarTkachenkoDJVUView
2012Encyclopedia-of-chess-problemsEncyclopediaPDFView
2011Timman-The-Art-of-the-EndgameTimmanPDFView
2010Kasparyan-888-Miniature-StudiesKasparyanDJVUView
2009Dvoretsky-Pervakov-Etiudy-dla-praktikovDvoretskyDJVUView
2008Endgame Studies (Russian) Khaetsky , MuchnikDJVUView
2002Gurgenidze-Theoretical-endingGurgenidzePDFView
1998Kuznetsov-Brilliant-Chess-StudiesKuznetsovPDFView
1994Mitrofanov-ProstotaMitrofanovDJVUView
1983Jan Timman - Studies and GamesTimmanPDFView
1982Kasparyan-Zamechtelnie-etiudyKasparyanPDFView
1980The Chess Mysteries of Sherlock Holmes.pdfSmullyanPDFView
1980Kuznetsov-Tsveta-Shakhmatnogo-SpektraKuznetsovDJVUView
1974Kasparyan-Domination-2KasparyanDJVUView
1973Famous StudiesGrinPDFView
1969Korolkov-Player-smilesKorolkovDJVUView
1968360 Brilliant and Instructive EndgamesTroitzkyPDFView
1966Gorgiev-Bondarenko-Shakhoviy-etiud-na-Ukraini Gorgiev-BondarenkoDJVUView
1960Gurvich-EtiudyDJVUView
1958KorolkovKorolkovDJVUView